Sunday, March 9, 2014

1 cộng đồng đam mê xe

Đã cùng 1 cộng đồng đam mê xe, thì phải nắm được luật.Tao nói để mày biết: Đã cùng 1 cộng đồng đam mê xe, thì phải nắm được luật. Cái gì được thì đăng, cái nào nhạy cảm thì đừng có lấy đó để đánh bóng tên tuổi của mình. Còn mày nói tao ko dám nói chuyện thẳng với mày à? mày block nick tao, tao chủ động gọi thì không dám bắt máy. Vậy gọi là trốn à? Chuyện cũ tao bỏ qua. Nhưng 2 clip ( aven chạy tốc độ cao/cuộc đua sv và 458) ảnh hưởng không chỉ tới chủ xe mà còn ảnh hưởng tới tất cả anh em đam mê xe. Nếu mày còn muốn anh em để yên cho mà làm việc, thì nên gỡ 2 clip đó xuống. Tao ko dọa, ngay cả chủ xe cũng đang muốn kiếm mày nói chuyện đấy. Thật sự đã đến mức mày/tao thì là ko còn tình nghĩa gì nữa rồi đấy. Sống thì phải biết điều.

No comments:

Post a Comment