Wednesday, March 12, 2014

♦Cảm Xúc Về Đêm♦

Đôi lúc tôi chẳng hiểu bản thân mình đang nghĩ đến ai nghĩ đến điều gì mà sao nước mắt cứ tự lăn trên gồ má, chẳng phải bụi mà cũng chẳng phải đau đớn bệnh tật gì. Tất cả đều rối bời trong suy nghĩ khiến bản thân bất lực với cảm xúc thực tại


No comments:

Post a Comment